Bekräftelse av digital namnunderskrift

Folkomröstning om Slussen
Din digitala namnunderskrift är genomförd i folkinitiativet!

 

Din digitala namnunderskrift är godkänd om du också fått bekräftelse från Paypal. Vi får ett meddelande också från Paypal att du donerat ett belopp.

Vi i nätverket Folkomröstningen om Slussen gör allt för att klara antalet stödjare som måste bli minst 10% av den röstberättigade befolkningen i kommunen..
Din gåva ger oss möjligheter att annonsera på t.ex. Facebook och andra sociala media men även i tidningar och det ger oss möjligheter att trycka upp broschyrer, knappar, dekaler och västar till volontärer som kommer dela ut information. Kanske även banderoller.

Du kan hjälpa oss påverka genom att tala om att du har stöttat kravet på Folkomröstningen om Slussen och skrivit på den digitala namninsamlingen och sprida vidare och hålla dig uppdaterad med informationsblad. Vi behöver därför all hjälp att sprida möjligheten med folkomröstningen vidareför att lyckas nå upp till kravet som Kommunallagen kräver.

Förslag att sprida informationen vidare 
* Sänd email till vänner, bekanta, släkt och arbetskamrater med länk till webbsidan www.slussen.org att du stöttar oss.
* Använd sociala media berätta om oss, dela på Facebook-sidaFacebookgruppen , Twitter Instagram m.fl
* Bli volontär och dela ut flygblad, utforma annonser, bli namninsamlare, hjälpa till med webbdesign eller jobba med sociala media.

Om du kan hjälpa oss skicka ett email till info @ slussen.org.

Bästa hälsningar från oss alla i nätverket och initiativtagarna i Folkomröstningen om Slussen.

Lite kuriosa: Om namnunderskrifterna skett med en namnunderskrift på vanligt kopieringspapper i A4 så motsvaras det av cirka 300 breda pärmar, med sammanlagd vikt på 350-400 kg. Så det är ett ganska omfattande jobb.