Nu startar vi folkomröstningen om Slussen!

By | 15 november, 2013

Det är dags nu! Det är dags att starta en folkomröstning om Slussen! I flera år har stockholmare försökt få ansvariga politiker att vara förnuftiga och välja en annan lösning än att riva hela Slussen och bygga upp en ny som är mycket sämre ur alla aspekter. Det är nu vi vill tvinga politiker att lyssna på oss stockholmare med hjälp av folkomröstning påverka en viktig fråga! Det är att låta förnuftet segra över dåliga lösningar med enormt slöseri med skattepengar sämre trafiklösningar än en total uppgradering eller förnya  nuvarande slussen till en modern, funktionell öppen trafiklösning för alla som ger små trafikstörningar, byggs på halva tiden och kostar hälften så mycket.

Folkomröstning om Slussen startar härmed ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning till allmänna val 2014. För att lyckas så krävs 10% av den röstberättigade befolkningen i stockholms kommun stödja vårt förslag med sin underskrift. Det är nästan 70.000 underskrifter som behövs senast till i maj.

Så här lyder vårt krav:
Jag vill ha en folkomröstning om Nya Slussen ska byggas eller att nuvarande Slussen ska förnyas.

Vi begär bara att alla stockholmare ska få ta ställning för  folkomröstning. Själva folkomröstningen sker sedan i valet den 14 september 2014 i samband med allmänna val till kommun, landsting och riksdag. Vi tar inte ställning i sak. Vi vill bara att du ska få vara med och bestämma vad du vill, inget annat.