2 thoughts on “Nu kan du som bor i Nacka-Värmdö också stödja en folkomröstning i Stockholm!

  1. Susanne Berger

    BRA – allt som kan ändra Nya Slussen till en nybyggd gammal är av godo.
    Nacka/Värmdö-bor borde verkligen få säga sin meningen om terminalen som vi hoppas inte blir av.

Comments are closed.