Mark- och Miljödomstolen avvisar Nya Slussens bussterminal!

By | 6 december, 2013


Mark- och Miljödomstolen avvisar kommunens stoppar Nya Slussens bussterminal
Vad händer nu med Nya Slussen? Kan den fortsätta? Blir det förseningar? Vad kostar det?

Från DN-se
Så här motiverar domstolen:
Enligt domstolen brister handläggningen av deteljplaneärendet på flera avseenden, och bristerna är så omfattande att detaljplanen ska upphävas. Bland annat kritiserar domstolen kommunen för att inte ha fört en ordentlig dialog med kommuninvånarna.
Kommunen har heller inte visat om det finns andra alternativ än det som nu föreslås eller hur man kom fram till att just detta var det bästa:

”Miljöbalkens krav på redovisning av rimliga alternativ är inte uppfyllda. Det framgår inte hur kommunen gjort sina bedömningar, eller vilka skäl som ligger bakom kommunens val av de alternativ som funnits och huruvida det funnits andra rimliga alternativ,” skriver domstolen.

Nu är en folkomröstning mer än nödvändig för Slussen. Domstolen motiverar sitt beslut med samma argument vi har.
En folkomröstning mer än nödvändig för Slussen!

http://www.dn.se/sthlm/miljodomstolen-stoppar-nya-slussens-bussterminal/