Stocholms kommun informerar om Mark- och miljödomstolens beslut

By | 9 december, 2013

”- Ett mycket tråkigt och oväntat besked, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Vi tycker att vi har en väl genomarbetad detaljplan och att den långa processen har skett helt korrekt. Domstolen gör även en helt annan bedömning än vad länsstyrelsen gjorde.”

Vi i Folkomröstningen om Slussen anser att domstolen gjorde helt rätt. Motiveringen i domstolens pressmeddelande med domskäl är så allvarliga att inte parterna ens blev kallade till förhandling!

Domstolen sammanfattar:
”Domstolen konstaterar sammantaget att kommunen på ett flertal punkter brustit i handläggningen av planärendet. Bristerna är, såväl sedda för sig som sammantagna, så omfattande att detaljplanen skall upphävas.”

Pressmeddelandet:
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Upphavande-av-detaljplan-for-bussterminal-vid-Slussen/

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/bussterminal_beslut.jpg
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Aktuellt/Nyheter-2013/Detaljplanen-for-bussterminalen-upphavd/

One thought on “Stocholms kommun informerar om Mark- och miljödomstolens beslut

  1. Bosse Nyström

    Det är överkört nu när tunnelbanan kommer ut till Nacka.Bygg en terminal där i stället!

Comments are closed.