Saxat ur Svenska Dagbladet

By | 9 december, 2013

”Frågan är nu vad detta betyder för Slussenprojektets framtid. Stockholms stad lär överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen. Men det framstår som allt mer osannolikt att de juridiska turerna ska vara klara inför valet 2014. Räkna med att det dröjer innan sprängsalvorna hörs vid Slussen. Staden behöver ha båda detaljplanerna på plats innan arbetet kan börja.”
Svenska Dagbladet    Stockholm

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/slussenprojektet-stoppas-av-domstol_8800954.svd