Alliansen fortsätter med Slussen trots ingen detaljplan finns för bussterminalen

By | 12 december, 2013

Ur DN ”Stockholms stad överklagar mark- och miljödomstolens beslut att stoppa bussterminalen i Katarinaberget. Oavsett hur det går med den juridiska prövningen av terminalen startar Slussenbygget före valet nästa år.”
Man fortsätter som inget hänt och Alliansen gör allt för att bygga fast i en lösning som är svår att backa ur. Katarinaterminalen har  varit en del av hela planen med Slussen. Fortsättningen är verkligen mycket osäker ur juridisk synpunkt. Borde inte allt vara klart först innan man sätter igång och bygger för miljarder? Risken för ett misslyckande är enormt stor.
I DN om Slussen