Pressmeddelande 20131212

By | 12 december, 2013

Pressmeddelande 20131212

I DN idag aviserar Sten Nordin att staden avser fortsätta driva Nya Slussen i domstol. Har man läst domen inser man att det är helt bortkastad tid, energi och skattemiljoner. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ändra underrättens beslut – gör den det har plan- och bygglagen helt tömts på sitt innehåll. Nordin och Stockholms Alliansen drivs sedan länge av omsorg om sin prestige – inte av omsorg om Stockholmarnas intresse av en snabb och bra lösning av Slussenfrågan..Vid månadsskiftet juli/augusti 2013 hade skattebetalarna betalat 11,5 miljoner kronor i arvode till Sveriges dyraste advokater på Mannheimer Swartling. Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen och nätverket Folkomröstning om Slussen har idag begärt att få aktuella kostnader för Nya Slussen.

Sten Nordins besked i DN idag innebär ytterligare skattemiljoner till advokaterna på Mannheimer Swartling. Detta trots att det finns stor sannolikhet att Nya Slussen inte kommer att byggas. Sannolikt kommer ett eller flera oppositionspartier att stå fast vid sitt motstånd mot Nya Slussen som manifesterades genom att de motsatt sig detaljplanen för Nya Slussen. Innebörden av Tomas Rudins uttalande om att Socialdemokraterna kommer att genomföra en lagakraftvunnen detaljplan är i dag oklar. Har detaljplanen för Nya Slussen vunnit lagakraft? Stadshuset har vid ett flertal tillfällen uttalat att Nya Slussen är en helhet som innefattar bussterminalen i Katarina berget.

Även om oppositionen inte går till val med beskedet att de står fast vid sitt motstånd mot Nya Slussen finns en sannolikhet att folkomröstningsinitiativet kommer att lyckas.Således är det en stor arrogans och ansvarslöshet från Sten Nordins sida att inte nu avvakta valutgången innan ännu mer investeras i Nya Slussen.

Det är uppenbart att Alliansen söker investera fast Nya Slussen. Trots att det finns bra alternativ – som kan börja genomföras utan fortsatt eller ny planprocess. Det är klarlagt att det går att genomföra en förnyelse av den nuvarande konstruktionen utan ny detaljplan. (Se bifogat pm).
Slussen skandalen har en del av sitt ursprung i att ”ansvariga” bestämt sig för vissa saker från början, utan att ha underlag som stödjer beslutet. T.ex. att Slussen inte går att renovera/rekonstruera. Vidare har ”ansvariga” beslutat att det ska vara T-korsningar – utan att förstå konsekvensen av det beslutet. Beslutat att T-banebron och T-banesträckningen Slussen-G:a stan inte får analyseras på riktigt – ”analysen” som SL fick i uppdrag att göra var ett beställningsjobb.
Man har inte utrett på riktigt, man har funnit och uppfunnit argument för det beslut som egentligen utredningen syftat att ge underlag till.

Nya Slussen hela tiden sågats av sakkunniga och den intresserade allmänheten. Fult, försämrade funktionalitet, dvs. framkomlighet, för lång byggtid, trafikkaos under byggtiden, dyrt, riskabelt. Kritiken verkar snarast ha eggat stadshuspolitikerna, i sin tradition att inte ge folket vad det vill ha, utan att riva det som folket vill ha och ge oss skit – som vi själva betalar för.

Över 1000 skattemiljoner har redan ödslats på Nya Slussen. Det har tvingar och tvingar frivilliga till enorma insatser 100 000-talstimmar, som skulle kunnat användas till ”produktiva” insatser, mecenater har lagt miljonbelopp – för att skydda oss mot de politiker vi valt och försörjer för att förvalta bl.a. Stockholm åt framtiden.

En maktarrogans helt i linje med Stockholms mörka stadsbyggnadstradition.

Ole Settergren
Nätverket Nacka Värmdöbor för Slussen

Hans Jangeby, talesperson för
Folkomröstning om Slussen

Pressmeddelande 20131212

 

 

One thought on “Pressmeddelande 20131212

 1. Curt Almberger

  Heja
  det är verkligen dags att stopp nya Slussen. Temperaturen måste höjas.
  Jag önskar att det blir ett riktig ”folkresning” om detta skrytbygge och mot presige fastlåsta politiker.
  Renovera och bevara nuvarande Slussen.
  Önskar att även kringkommuner ska verka och genomföra folkomröstning. Slussen berör alla i närområdena.
  Bästa hälsningar
  Curt Almberge
  Lidingö

Comments are closed.