Pressmeddelande 20121213

By | 13 december, 2013

slussenloggaliten

Pressmeddelande:
13 december 2013

Arrogant Sten Nordin ödslar fler skattemiljoner på Sveriges rikaste advokater

Stockholms stad har i dag överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för den bisarra bussterminalen i Katarinaberget.

Den som läst domen inser att det är bortkastade skattemiljoner och tid. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ändra underrättens beslut. Staden har begått grundläggande formfel – fem gånger om – vart och ett tillräckligt för att upphäva detaljplanen. Den inkompetens formfelen vittnar om speglar väl den inkompetens och maktarrogans som Nya Slussen i sin helhet är ett uttryck för.

– I Slussenfrågan drivs Nordin och Stockholms Alliansen sedan länge av omsorg om sin prestige – inte av omsorg om Stockholmarnas intresse av en bra lösning. Nordins överklagande av domen förlänger stadens självförvållade slussenelände. Och det ökar den redan stora högen av bortkastade skattemiljoner i Alliansens slussgrav, säger Ole Settergren talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen

Vid månadsskiftet juli/augusti 2013 hade skattebetalarna betalat 1012 miljoner för Nya Slussen – varav 11,5 miljoner kronor i arvode till Sveriges dyraste advokater på Mannheimer Swartling. Sten Nordins besked om att domen ska överklagas innebär ytterligare skattemiljoner till advokaterna på Mannheimer Swartling. Detta trots att staden vet om att de kommer att förlora målet.

Det är uppenbart att Alliansen söker investera fast Nya Slussen, etablera ett faktum genom att börja riva. I strid med vad som tidigare meddelats ska arbetena ska börja utan att det finns en lagakraftvunnen plan för Slussen som helhet.

Det finns bra alternativ till Nya Slussen – som kan börja genomföras utan fortsatt eller ny planprocess. Det är klarlagt att det går att genomföra en förnyelse av den nuvarande konstruktionen utan ny detaljplan. Det går snabbare, det blir funktionellt, det blir vackert.

– Nya Slussen har sågats grundligt av sakkunniga och den intresserade allmänheten. Fult, försämrade funktionalitet, dvs. framkomlighet, trafikkaos under byggtiden, för lång byggtid – åtta år, för dyrt, för riskabelt. Kritiken har eggat stadshuspolitikerna. De har en tradition att uppfylla: Ge aldrig folket vad det vill ha. Om det redan finns – riv det och ge dem skit och tvinga dem att betala för det.

– En maktarrogans helt i linje med Stockholms mörka stadsbyggnadstradition. Om motståndet växer kan Stockholmarna fortfarande vinna över sina styresmän och vi kan få en snabb och bra lösning på Slussenfrågan, avslutar Ole Settergren.

Pressmeddelande 20131213 (pdf)