Slussen fortsätter byggas trots oklart rättsläge

By | 19 december, 2013

Slussenprojektet skriver tydligt, både i utställning och på hemsidan att bygget inte kan påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft. Det är ställt bortom rimligt tvivel att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget inte kommer att godkännas av Mark- och miljööverdomstolen. Trots det och trots vad staden sagt om att båda detaljplanerna måste vinna laga kraft för att bygga Nya Slussen sker ingen omprövning av projektet. Utan staden fortsätter att försöka investera fast sig i det felaktiga beslutet. En grov ansvarslöshet som Sten Nordin söker iklä en mantel av handlingskraft. Manteln är dock genomskinlig. Förtroendet för Stockholms Alliansens förmåga att lämna en bättre stad till framtiden eroderar – särskilt hos borgerliga väljare – för varje ny dag som oförmågan att ompröva Slussenbeslutet består.

Photo: Slussenprojektet skriver tydligt, både i utställning och på hemsidan att bygget inte kan påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft. Det är ställt bortom rimligt tvivel att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget inte kommer att godkännas av Mark- och miljööverdomstolen. Trots det och trots vad staden sagt om att båda detaljplanerna måste vinna laga kraft för att bygga Nya Slussen sker ingen omprövning av projektet. Utan staden fortsätter att försöka investera fast sig i det felaktiga beslutet. En grov ansvarslöshet som Sten Nordin söker iklä en mantel av handlingskraft. Manteln är dock genomskinlig. Förtroendet för Stockholms Alliansens förmåga att lämna en bättre stad till framtiden eroderar - särskilt hos borgerliga väljare - för varje ny dag som oförmågan att ompröva Slussenbeslutet består.

One thought on “Slussen fortsätter byggas trots oklart rättsläge

  1. Göran Sandberg

    Vad sa Andreas Burghauser, projektchef för Nya Slussen i ABC 18.00 sändning torsdagen 19 dec? Jag hörde något om miljödomstolen. Burghauser sa att domstolen informerats att de måste ändra sin dom så att arbetena kunde fortsätta? När jag sedan lyssnade en gång till på 19.30 sändningen sa han något annat. Var det någon som hörde den första intervjuen? Vad sa egentligen?
    Göran Stockholm

Comments are closed.