Ljudfil från vattendomstolen 15 oktober 2013 med löften…

By | 23 september, 2014

Ljudinspelning från mark och miljödomstolen den 15 oktober 2103 med dåvarande projektledaren Martin Schröder som förklarar att inga åtgärder kommer att vidtas förrän de två detaljplanerna och vattendom vunnit laga kraft.
Lyssna efter de viktiga meningarna efter cirka en minut.

Att inte uttalandet gäller längre kan man undra över. Säkert bidrog detta till vattendomen tidigare i mars som överklagats.

Ljudfil i MP3 format

Löfte från MMD av Martin Schröder