Öppet brev om Slussen till kommunfullmäktige

By | 15 september, 2015

INGA-BRITT AHLENIUS BREV OM SLUSSEN TILL POLITIKERNA

Bäste ledamot i fullmäktige,

Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen.

Slussenfrågan har blivit en av Stockholms största och viktigaste kommunala framtidsfrågor. Projektet ”Nya Slussen” har likt en gökunge vuxit från 4,3 till 12,1 miljarder kr, och tränger nu undan motsvarande hela två års investeringar i Stockholm.

Projektet är redan kraftigt fördröjt och det är mycket troligt att de åtta år som anges för färdigställandet i praktiken blir många fler. Det betyder att det kommer att råda trafikkaos i centrala Stockholm under mycket lång tid.

Nya Slussen kommer inte att ge de förutsättningar som krävs för att bygga en hållbar stad: kraftigt förbättrad kollektivtrafik, kraftigt förbättrade möjligheter för stora mängder cyklister och möjligheter att stå emot havsnivåns höjning.

Projektet har haft ett antal motgångar, men tagit sig förbi dessa genom att frångå den normala gången när det gäller stadsplanering. Kostnaderna har skenat. De experter som tagit fram underlaget till (den ej korrekt upphandlade) granskningsgruppen har pekat på samma brister och problem som medborgargrupper framhållit i åratal. Kritiken har gällt såväl funktion, säkerhet, kostnader som långsiktig hållbarhet. Eftersom alla partier numera står bakom projektet anser sig tydligen politikerna inte behöva gå i svaromål.

Den kommunala revisionen motsvarar mina mycket lågt ställda förväntningar – den har inte gjort en revision värd namnet på de åtta år som gått sedan det första inriktningsbeslutet träffades.
Nu är det Ditt ansvar att besluta om detta. Ska staden gå vidare med detta hårt kritiserade, oerhört kostsamma och riskabla projekt eller inte?

Du kommer inför beslutet i fullmäktige att få tre brev till, med information om Slussen, från ett antal medborgare och föreningar i Stockholm. Du kan sedan inte säga att Du inte visste.

Du är den sista kontrollstationen. De andra är satta ur spel.
Du kan inte i efterhand säga att Du inte visste inte förstod. Det är Din skyldighet att veta och förstå. Det är därför stockholmarna har valt Dig.

Jag hoppas att Du tar dig tid att läsa breven.
Med vänliga hälsningar
Inga-Britt Ahlenius

2 thoughts on “Öppet brev om Slussen till kommunfullmäktige

  1. Figgan

    Vad är alternativet ? Finns det inga krav på konstruktivitet i motståndarkritiken ? Ska vi K-märka nuvarande Slussen och göra en uteförlängning av Stadsmuséet samt glömma det hela som en trafikplats ?

  2. Ove Lindfors

    Slussen är ett helgalet projekt. Nu regerar bl a Mp i Stockholm. Dom jobbar rent populistiskt med sina miljöfrågor. Man har fått till det så att bensin- o dieselskatten höjs dramatisk i syfte att minska biltrafiken o rädda miljön. När det gäller Slussen så godkänner man ett projekt som kommer att tiofaldiga biltrafiken i Stockholms innerstad. Hur tänker man. Om man ens tänker. Stoppa projektet och renovera den nuvarande Slussen. Hittills, innan projektet startat, har skattebetalarna fått ladda in miljarder. Pengar som skulle räcka gott o väl för en upprustning i st f detta vansinne.

Comments are closed.