Category Archives: Nya Slussen

Stocholms kommun informerar om Mark- och miljödomstolens beslut

”- Ett mycket tråkigt och oväntat besked, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Vi tycker att vi har en väl genomarbetad detaljplan och att den långa processen har skett helt korrekt. Domstolen gör även en helt annan bedömning än vad länsstyrelsen gjorde.” Vi i Folkomröstningen om Slussen anser att domstolen gjorde helt rätt. Motiveringen… Read More »

Saxat ur Svenska Dagbladet

”Frågan är nu vad detta betyder för Slussenprojektets framtid. Stockholms stad lär överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen. Men det framstår som allt mer osannolikt att de juridiska turerna ska vara klara inför valet 2014. Räkna med att det dröjer innan sprängsalvorna hörs vid Slussen. Staden behöver ha båda detaljplanerna på plats innan arbetet kan… Read More »

Mark- och Miljödomstolen avvisar Nya Slussens bussterminal!

Mark- och Miljödomstolen avvisar kommunens stoppar Nya Slussens bussterminal Vad händer nu med Nya Slussen? Kan den fortsätta? Blir det förseningar? Vad kostar det? Från DN-se Så här motiverar domstolen: Enligt domstolen brister handläggningen av deteljplaneärendet på flera avseenden, och bristerna är så omfattande att detaljplanen ska upphävas. Bland annat kritiserar domstolen kommunen för att inte ha… Read More »