Stöd demokratin och Slussen

Beslutet om Nya Slussen kantas av märkliga saker som man tidigare inte trott varit möjligt. Vi kräver folkomröstningar i kommunerna Stockholm, Nacka och Värmdö för att stoppa Nya Slussen. Det gör vi för att:

*Politiker och partier som tidigare varit emot Nya Slussen nu är för det.
*Projektet skulle först kosta 4 miljarder, sedan 8 miljarder och nu 12,1. miljarder. Projektet tar längre tid än beräknat och det finna många ”utmaningar” som kan medföra att kostnaderna blir betydligt högre.
*Staden har gett medvetet felaktig information till medborgare och media.
*Stadens tjänstemän har lovat i domstol att inte börja arbetet med Nya Slussen före två detaljplaner och vatten/miljödom vunnit laga kraft. Det löftet har man brutit.
*Det finns fortfarande ingen godkänd detaljplan för bussterminalen och den förra ansågs för farlig och uppfyllde inte villkoren i lag.
*Stadens tjänsteman, vice stadsdirektör, Ingela Lindh har medvetet brutit mot lagen om offentlig upphandling och anlitat sina och politikers vänner som slussenexperter för ”oberoende” utredning
*Trafikkaos i hela Stockholm pga. Katarinavägen stängs av i minst 4,5 år. Ingen lösning finns för en provisorisk bussterminal
*Nya Slussen är medvetet skapat så den ska bli särskiljande mot övrig bebyggelse i Gamla stan och Södermalm i stället för att smälta in i nuvarande bebyggelse.

*Slussen är ett riksintresse och har fungerat väl under de 80 år som den funnits. Men nu förfaller den pga vanvård men kan restaureras, moderniseras och bli en vacker mötesplats och modernt flexibelt kommunikationscentrum med plats för alla, till en kostnad för cirka fem miljarder och tar hälften så lång tid att bygga, dessutom utan trafikkaos under byggtiden.

*Alla i Stockholm berörs av bygget av Slussen därför vill vi ha en folkomröstning och vara med och bestämma om vår stad och vår framtid där politiker och tjänstemän inte lyssnat på engagerade och kunniga Slussenvänner och mycket sakliga invändningar. Vi är redan många som är emot Nya Slussen men vi behöver vara ännu fler. För vad är mer demokratiskt än att vi själva får vara med och besluta om viktiga frågor?

Mer info om folkomröstningen:

Stockholm
Nacka
Värmdö

Vem som helst kan stödja oss genom att regeringen ingriper med s.k. planföreläggande att tvinga Stockholm garantera samarbete mellan andra kommuner vilket inte har skett med Mälardalens kommuner och berörda landsting om vattenregleringen sam garantera bussterminal för Nacka-värmdöbor.

Stöd regeringsingripande med planföreläggande