Nacka

Stöd namninsamlingen och gör din röst hörd!

Nackabor förtjänar snabba och tillförlitliga kommunikationer. Vi kommer att drabbas av arbetet med Nya Slussen under de tio år som byggandet beräknas ta. Det är dessutom inte säkert att det någonsin blir en bussterminal i Katarinaberget! Staden anger själv samtliga sina alternativ i Nya Slussen som dåliga!

Vi begär därför genom en folkomröstning: ”att Nacka kommunfullmäktige kräver och garanteras av Stockholms kommun att detaljplanen för för bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen måste vunnit laga kraft för att kommunen ska bibehålla överenskommelsen om delfinansieringen av terminalen.”
Detta är inte en vanlig namninsamling. Det är ett s k folkinitiativ som – förutsatt att namnunderskrifter från 10% av kommunens röstberättigade uppnås – faktiskt kan tvinga fram en kommunal folkomröstning. Dock fordras för det VERIFIERBARA namnunderskrifter!

Du måste därför på röstformuläret ange din adress och ditt fullständiga personnummer.

Röster avgivna via dator behöver också ”autentiseras”. För detta och för att få datalistor med de verifierbara rösterna önskar vi att du använder dig av PayPal och donerar en liten slant, 5 kronor räcker för PayPals administration – men det får gärna vara lite mer. Pengarna kommer att behövas till papper för trycksaker med mera.

Att rösta elektroniskt på detta sätt blir vi först i landet med. Visa att vi har framåtanda!

Att lämna in ditt röstformulär ”för hand” kräver som följd massor av avstämningsarbete hos organisationskommittén. Det är inte en praktiskt framkomlig väg vid många röster!

En klok kommun rättar sig efter medborgarnas starkt uttalade vilja även om vi inte skulle nå ända fram till ett ”tvingande” antal röster – så RÖSTA och ge uttryck för din vilja!

Stöd namninsamlingen och gör din röst hörd!

 

Formell process hemsidaFormell Process