Varför folkomröstning?

Vi vill ha folkomröstning om Slussen därför styrande politiker inte lyssnat på våra invändningar. Politikernas förslag om Nya Slussen kommer kosta minst dubbelt så mycket och ta dubbelt så lånt tid att bygga jämfört med att rusta upp eller förnya nuvarande Slussen. Det tycker vi är slöseri med skattepengar som istället kan läggas på annat.

Under åtta år som byggtiden är kommer framkomligheten vara väldigt dålig och skapa trafikkaos som fortplantar sig utåt i hela Stockholm.

Vi vill istället att politikerna beslutar om att rusta och förnya nuvarande slussen till en modern bättre fungerande slussen än det som politikerna beslutat om.

Trots protester mot den Nya Slussen har inte ansvariga politiker lyssnat på vad gräsrötterna vill och slösar med våra skatter där pengarna bokstavligen kastat i sjön. Det tycker vi är oansvarigt!

Därför vill vi ha en folkomröstning med följande lydelse:

Jag kräver folkomröstning så vi Stockholmare kan ta ställning om Nya Slussen ska byggas eller nuvarande Slussen ska förnyas

 

8 thoughts on “Varför folkomröstning?

 1. Eva Steneby

  Den nuvarande Slussen är en suverän och vacker trafiklösning!
  Bevara!

   1. Birgit Lager

    Plan B är ett utmärkt förslag. Vi motsätter oss verkligen det liggande förslaget som kommer att förfula staden oerhört och dessutom är långt och dyrt.

 2. Eva Kjellberg

  Slussen är en unik trafiklösning som fungerar utmärkt och bör bevaras. Dessutom är utsikten fantastisk. Bevara det, spara pengar, undvik trafikkaos. Och varför bygga en jättestor bussterminal i Katarinaberget när det nu har beslutats att det ska bli tunnelbana till Nacka?

 3. ingemar olander

  Hej,
  Läste i Svd om nya slusseninitiativet. Jättebra.
  För att effektivisera namninsamlingen föreslår jag, att ni skapar, vid sidan om de vanliga listorna i butikerna en ”elektronisk lista”. En sådan finns för RÄDDA GRAMMOfONARKIVET.
  Med rätt publicering borde den vara jätteffektiv och nå sitt mål. Det dräller av stockholmare som bor på landet och som vill också vara med på ett sådant ”uppror”. Starta en sådan sida. Ni kan säkert få hjälp av grammofonfolket, annars återkom.
  Hälsar
  Don esquilo

  1. admin Post author

   För ett folkinitiativ ska vara giltigt kräver lagen från 1990 att namninsamlingen sker på papper. Inget att göra åt.
   Det ska vara en underskrift, namnförtydligande, personnummer 10 siffror, adress och datum.
   Av blanketten ska det framgå vad folkomröstningen avser, initiativtagarnas namn och adress och bär insamlingen startade. Namninsamlingen får pågå höst 6 månader.
   Underskrifterna ska behandlas med sekretess. Ur kommunallagen 5 kap 23§
   Namninsamlingen gäller bara röstberättigade i Stockholm kommun.
   Vi hoppas att den lagen från 1990 blir mer modern under nästa mandatperiod.

   För de som inte bor i Stockholms kommun kan ändå stödja folkinitiativet med vår egna namninsamling på webben som vi lämnar i i respektive kommun och Stockholm kommun.
   Det är ett viktigt stöd som alla kan skriva på oavsett ålder, bostadsort och geografi. Alla kan ge sitt stöd på http://slussen.org/namninsamling/

 4. Ingrid L

  Ser att insamlingen av namn ska vara klar senast 18 maj. Hur många namn är insamlade nu? Jag undrar också om det är ni som kollar dubbletter och giltighet eller om det kollas av någon utomstående. 70 000 namnunderskrifter med personnummer är ju väldigt mycket att hantera. Görs det en koll personnummer efter personnummer för att se om personen finns?

  1. hans gustafsson

   Med plan B slösar man inte bort miljarder och bevarar två unika funktionella mästerverk,Slussen och KF-huset.
   Beträffande trafiklösningen för sydöstra Storstockholm är det en gåta för mig är varför Saltsjöbanan inte rustas upp till tunnelbanestandard för Nacka och stickspår till Värmdö.Vid ändhållplatserna ordnas infartsparkeringar på samma sätt som från Skärholmen,Hagsätra,Högdalen Farsta,Skarpnäck,m.m.Denna lösning borde kunna ordnas snabbt med låg kostnad tills även en ny T-banegren kanske behöver byggas för den sydöstra Stockholmsregionen med Kungsträdgården som anslutningsstation om byggandet får fart i Nacka och Vämdö kommuner.

Comments are closed.