Blankett för namninsamling

By | 27 november, 2013

slussenloggalitenFör att namninsamlingen ska bli giltig är det viktigt att namninsamlingen görs korrekt enligt Lagen om folkinitiativ. Namninsamlingen måste göras på papper med personnummer.
Du kan ladda ner pdf-filen med blankett och instruktioner och sedan skriva ut pdf-filen och sända den till Martha. (Adressen står på blanketten.)
Om det bara är du själv som skrivit på är det inget hinder. Den är giltig ändå.

Blankett och info om folkinitiativet  (uppdaterad i 6 dec.)

Så här står det i kommunallagen Kap 5 23§
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Lag (2010:1414).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.HTM

2 thoughts on “Blankett för namninsamling

 1. Bengt Wellander

  För att underlätta administrationen föreslår jag att blanketten görs ”ifyllningsbar” direkt i datorn som t.ex. skatteverkets blanketter är. Då kan man fylla i allt utom namnteckningen och skriva ut innan man undertecknar.

  Fördelen med detta är att det blir läsbart. Man kan till och med lägga in kontroller av t.ex. personnummer och inte minst adresser och därmed säkerställa att alla som undertecknar är behöriga.

  1. admin Post author

   Lagen om namninsamlingar är författad 1990 och gäller tyvärr fortfarande.

   Enligt lagen måste namninsamlingar ske på papper med namnunderkrift, namförtydligande, personnummer, adress och datum på en blankett som anger vad folkomröstningsinitiativet vill, kontaktpersoner och datum. Det regleras i Kommumallagen 5kap 23 pargrafen.

   Det är en otidsenlig lag där Äkta Demokrati jobbar med att påverka partierna att modernisera lagen så att det ska räcka med att fylla i sitt stöd i en digital namninsamling Det borde vara lika enkelt som man fyller i sitt stöd för ett medborgarinitiativ ( folkets lagförslag) till EU eller som i Finland eller Estaland och ytterligare flera länder i EU. Vi i Sverige saknar tyvärr den möjligheten med medborgarinitiativ och nationella folkomröstningsinitiativ som t.ex. Schweiz.

   Tills dess måsta vi acceptera nuvarande lag vilket gör det extra svårt att få in det stöd som behövs för vår namninsamling. Men vi i ”Folkomröstningen om Slussen” kämpar på med er hjälp!

Comments are closed.