Om politikers löften

By | 19 juni, 2016

sten_nordin166Är trafikkaoset början till slutet för Nya Slussen?

Sten Nordin, fastighetsborgarrådet förfasades 2014 över det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Slussen. Han tyckte att 3,3 miljarder var alldeles för dyrt, 2 borde räcka.

– Jag tycker inte om ”Strömmar”! Jag trodde vi var överens om att inte bygga in Slussen och förstöra utsikten. Jag är också skeptisk till trafikbron som leder till Skeppsbron och inte in i Gamla stan. Blåsiga Skeppsbron kommer aldrig att bli något stort promenadstråk för stockholmarna. Det vinnande förslaget kräver väldigt stora bearbetningar för att få godkänt. Dessutom är det i dyraste laget. Smärtgränsen går vid två miljarder, säger Sten Nordin, numera oppositionsborgarråd.”
Läs hela artikeln i DN från 29 mars 2004
I en analys av det vinnande förslaget konstaterar man att ”Strömmar” är det mest omfattande och komplicerade att genomföra. Inte minst blir de temporära trafiklösningarna utmed Katarinavägen och Södermalmstorg mycket komplicerade.

De flesta känner väl till att prislappen på Nya Slussen ständigt gått upp sedan dess, först till cirka sju miljarder kronor därefter åtta miljarder, inte mer, sa Sten Nordin både 2011 och 2014 som Finansborgarråd. Nu är kostnaden minst 12,1 miljarder och Jan Valeskog (S) sa 13 mars 2015 i medborgarhuset att det finns inget kostnadstak, utan att mena att han resonerar på samma sätt när han själv ska köpa en ny TV för egna pengar.

Varför ändrade sig Sten Nordin?  Varför drev han igenom ett politiskt beslut som han personligen var emot? Vad det andra som styrde honom eller ändrade han åsikt?
Varför kostar numera Nya Slussen minst 12,1 miljard och troligen betydligt mer? Varför nya hela tiden nya utmaningar? (språket som projektkontoret använder när man inte vet hur man ska klara av problem). Det betyder att man inte vet och det har även nyligen utkommen revisorsrapport visat att Slussenprojektet har dålig styrning.

I veckan kunde vi läsa i Nacka-Värmdö Posten att saltjöbanan tar dubbelt så lång tid än planerat innan den åter ansluts till Slussen det kommer ta tio år i stället för fem och beräknas vara klar 2026. Om man tittar i artikelns kommentatorsfält är det många frustrerande kommentarer om stillastående köer och betydligt längre restider.
Om Staden antagit Plan B hade tågen kunnat rulla från och till Slussen under hela byggtiden.

I veckan skrev Södermalmsnytt om de många trafikproblemen som kommer när Slussen rivs. De trafikstörningar som har varit är troligtvis inget mot vad som ska komma. Det är trafikstörningar som troligtvis drabbar Söderledstunneln, Södra länken ut mot Essingeleden. Effekterna på trafikkaoset blir mindre i sommar för semestrarna kommer igång efter midsommar och Katarinavägen kommer stängas av helt. Det stora trafikkaoset lär bryta ut när alla är tillbaka från semestrar och skolorna börjar igen.

Slussengrupper har varnat för trafikkaoset men politiker och tjänstemän har ignorerat dem och i stället säger att de är stolta över Nya Slussen och äntligen tagit ett beslut om Slussens framtid.

 

One thought on “Om politikers löften

 1. Åke Etsmar

  Det är inte för sent ännu att minska trafikkaoset.

  Det finns alternativa lösningar för omstigningen mellan T-banan, Värmdöbussarna och Saltsjöbanan på kort och lång sikt. Utrymme för bussterminalen behövs omgående för att undvika kaos i kollektivtrafiken. Men Stockholms stad har uppenbarligen valt att satsa på bergalternativet som både är dyrt och tidsödande att genomföra. Tyvärr verkar Nacka kommun accepterat denna lösning.
  Gunnar Hallén har arbetat fram ett förslag som snabbt kan lösa trafikproblemen kring Slussen. Stadsgården som har en potential att rymma både en bussterminal, en fungerande slutstation för Saltsjöbanan samt en bra framkomlighet för biltrafiken. Därutöver skapas utrymme för kommersiella lokaler och för ett attraktivt turiststråk som sätter Stockholm på turisternas världskarta.
  Undertecknad har i samråd med Gunnar Hallén visualiserat hur samtliga trafikslag kan inrymmas i det förslagna Glasberget/ påbyggnaden av Stadsgården.
  Bussterminalen

  Bussarnas på- och avstigning samt vändslinga förläggs i en överdäckning så nära Slussen som möjligt.
  Under ombyggnaden av Slussen kan Saltsjöbanan vända en liten bit öster om nuvarande läge med perrongen på norra sidan där plats finns om bussterminalen placeras i planet ovanför.

  Den föreslagna utformningen är anpassad både för det omedelbara behovet av en bussterminal och en framtida utbyggnad av Stadsgården.

  Tyvärr går det inte att bilägga skisserna på förslaget. Om intresse finns så skickar jag illustrationerna via e-post
  Kontakta: etsmar@telia.com
  Åke Etsmar

Comments are closed.