Category Archives: Demokrati

Varför censureras handlingar om säkerhet för nya bussterminalen?

Skrivet av Tor Edsjö, SAR arkitekt i yttrande över Katarinaterminalen som är ute på samråd. Riskanalyser ett viktigt led i en demokratisk process. Hemligstämpling av handlingar försvårar denna process. Vid projektering av komplicerade anläggningar som Katarinaterminalen gäller inte de handfasta regler om brandskydd som garanterar säkerhet i bostadshus och enklare anläggningar. I stället tillämpas det… Read More »

Ljudfil från vattendomstolen 15 oktober 2013 med löften…

Ljudinspelning från mark och miljödomstolen den 15 oktober 2103 med dåvarande projektledaren Martin Schröder som förklarar att inga åtgärder kommer att vidtas förrän de två detaljplanerna och vattendom vunnit laga kraft. Lyssna efter de viktiga meningarna efter cirka en minut. Att inte uttalandet gäller längre kan man undra över. Säkert bidrog detta till vattendomen tidigare i mars… Read More »

Peter Eriksson och Bruno Kaufmann om demokrati i Sverige och världen

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson berättar hur överraskad han blev och hur snabbt propositionen med begränsningar i offentlighetsprincipen genomfördes. Han och statsvetaren Nils Funke blev i princip tagna på sängen och frågan saknade en offentlig debatt. Den kom igång alldeles för sent för att påverka politikerna. Bruno Kaufmann informerade om folkinitiativen i Sverige demokratiutvecklingen i världen… Read More »