Category Archives: Domstol

Mark- och Miljödomstolen avvisar Nya Slussens bussterminal!

Mark- och Miljödomstolen avvisar kommunens stoppar Nya Slussens bussterminal Vad händer nu med Nya Slussen? Kan den fortsätta? Blir det förseningar? Vad kostar det? Från DN-se Så här motiverar domstolen: Enligt domstolen brister handläggningen av deteljplaneärendet på flera avseenden, och bristerna är så omfattande att detaljplanen ska upphävas. Bland annat kritiserar domstolen kommunen för att inte ha… Read More »