Category Archives: Folkinitiativ

Öppet brev om Slussen till kommunfullmäktige

INGA-BRITT AHLENIUS BREV OM SLUSSEN TILL POLITIKERNA Bäste ledamot i fullmäktige, Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen. Slussenfrågan har blivit en av Stockholms största och viktigaste kommunala framtidsfrågor. Projektet ”Nya Slussen” har likt en gökunge vuxit från 4,3 till 12,1 miljarder kr, och tränger… Read More »

Mark- och Miljödomstolen avvisar Nya Slussens bussterminal!

Mark- och Miljödomstolen avvisar kommunens stoppar Nya Slussens bussterminal Vad händer nu med Nya Slussen? Kan den fortsätta? Blir det förseningar? Vad kostar det? Från DN-se Så här motiverar domstolen: Enligt domstolen brister handläggningen av deteljplaneärendet på flera avseenden, och bristerna är så omfattande att detaljplanen ska upphävas. Bland annat kritiserar domstolen kommunen för att inte ha… Read More »

Nytt ombud idag!

Konsthantverkarna har också blivit ombud för folkinitiativet. Besök butiken och se god konst samtidigt.   Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, 116 45 Stockholm

Peter Eriksson och Bruno Kaufmann om demokrati i Sverige och världen

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson berättar hur överraskad han blev och hur snabbt propositionen med begränsningar i offentlighetsprincipen genomfördes. Han och statsvetaren Nils Funke blev i princip tagna på sängen och frågan saknade en offentlig debatt. Den kom igång alldeles för sent för att påverka politikerna. Bruno Kaufmann informerade om folkinitiativen i Sverige demokratiutvecklingen i världen… Read More »

Nytt ombud!

Söderbokhandeln är nu också ombud för oss. Besök dem för att skriva på och stöd folkinitiativet för en folkomröstning om Slussen. De finns på Götgatan 37 i Stockholm.