Tag Archives: Folkinitiativ

Peter Eriksson och Bruno Kaufmann om demokrati i Sverige och världen

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson berättar hur överraskad han blev och hur snabbt propositionen med begränsningar i offentlighetsprincipen genomfördes. Han och statsvetaren Nils Funke blev i princip tagna på sängen och frågan saknade en offentlig debatt. Den kom igång alldeles för sent för att påverka politikerna. Bruno Kaufmann informerade om folkinitiativen i Sverige demokratiutvecklingen i världen… Read More »