Q&A

Hur många namnunderskrifter behövs?
Det måste vara 10% av av den röstberättigade befolkningen i kommunen. I Stockholm är det drygt 70.000, Nacka 8.000 och Värmdö 3.000

Är det inte för sent, är inte beslutet taget nu med Nya Slussen?
Beslutet är taget om Nya Slussen men upphandlingar ska pågå successivt. Dessutom måste Staden ta nya beslut om kostnaderna överskrider budgeten.

Den nya detaljplanen för Nya Slussen är antagen, då kan väl inte klöverbladsformen användas?
Det är inte tvingande att bygga enligt ny detaljplan trots att den vunnit laga kraft, enligt Plan och Bygglagen. Det går att bygga upp en likadan byggnad / anläggning enligt den äldre detaljplanen. Däremot går det inte att välja en annan lösning utan långa juridiska processer

Nacka och Värmdö kan väl inte folkomrösta om Slussen som ligger i Stockholms kommun?
Det är sant. Men partierna och politiker har öppet förklarat sitt stöd för Stockholm och lovat sin väljare att det ska bli en bussterminal vid Slussen trots att det inte finns en godkänd detaljplan. De har dessutom lovat medfinansiera den trots att det ligger i en annan kommun. Det är alltså väldigt osäkert om det blir en ny bussterminal eftersom miljölagar och säkerhetslagar blivit mera stränga än tidigare då den förra detaljplanen för bussterminalen underkändes. Dessutom säger fastighetsägare att man är beredda att gå till EU för överklagan där de hävdar att det är strid emot äganderätten som har starkare ställning i EU. Med de oklara rättsprocesserna är risken inte obefintlig att en ny bussterminal inte kan byggas vid Slussen i Katarinaberget. Det finns alternativa lösningar men det begränsar Nya Slussens funktion och blir dyrare och kan ta längre tid att bygga.