Stöd oss

Med folkomröstningsbegäran i Sveriges största kommun Stockholm, med ytterligare kommunerna Nacka och Värmdö kräver mycket tid och resurser. Men så behövs också pengar för att betala utgifter för foldrar, information, eventuell nät och tidningsannonser med talonger för namninsamlingen, för att nå alla i de tre kommunerna.
Du kan stödja oss med pengar genom donation via Paypal.  Swish kommer snart bli möjligt att använda och då blir det ännu enklare att hjälpa till att stoppa Nya Slussen.

Organisationer och företag kan stödja kravet på folkomröstning, dels genom att informera personal internt, kunder och leverantörer. Vi klarar det inte utan pengar så allt är välkommet.
Om man vill gå ut externt, och tala om att ni stöttar initiativet, så kan vi placera logga/företagsnamn och en presentation av företaget eller organisationen.

Medlemmar i partier kan stödja oss även om partiet röstade för Nya Slussen. För det här ett individuellt stöd för demokrati -folkstyre – att medborgarna själva kan besluta om Nya Slussen.